LashFood innehåller inga av dessa skadliga kemikalier!

  •  Fri fån läkemedel

 

  • Fri från Bimatoprost som är ett prostaglandinderivat, en kemisk analog av prostaglandin. Säljs i USA, Canada och Europa av ""Allergan"" under namnet Lumigan. Lumigan är en prostaglandin analog/prodrug som används i ögondroppar för att kontrollera progression av t.ex. glaucoma och för behandling av ocular hypertension.

 

  • Innehåller inte Chlorphenesin (kontroversiellt konserveringsmedel)

 

  • Innehåller inte methylparabenerer (konserverande och anti- bakteriellt ämne)

 

  • Innehåller inte Prostaglandin eller prostaglandinderivat som tex Bimatorprost och
    Isopropyl Cloprostenate. Prostaglandiner är en grupp eikosanoider, dvs hormonliknande ämnen

 

  • Innehåller inte gluten


  • Innehåller inte Isopropyl Cloprostenate, också den en Prostaglandinanalog.