iStock_000015752993XLarge_edited_test

CW Cosmetics AB

CW Cosmetics AB är officiell och exklusiv distributör av LashFoods produkter i Sverige. Det är vår ambition att utveckla LashFood till ett ledande varumärke inom sin nisch. Tillsammans har grundarna över 85 års erfarenhet från kosmetik- och retailbranchen. 

 

För oss är hälsa och välmående viktigt. Tyvärr har många kosmetikprodukter komponenter som har visat sig ge ohälsosamma biverkningar. Vi tycker inte att man någonsin ska kompromissa med hälsan. Den måste alltid komma först och absolut före skönhet. Av denna anledning är Lashfood-produkterna extra intressanta efterom de består av helt naturliga beståndsdelar och således saknar biverkningar. Alla produkter vi säljer är dermatologiskt kontrollerade och har aldrig testats på djur.

 

CW Cosmetics AB engagerar sig i samhällsutvecklingen och tar ansvar i våra relationer med anställda, kunder och ägare. Vår uppförandekod bygger på "United Nations Global Compact" vilken är ett strategiskt initiativ för företag som har åtagit sig att anpassa sin verksamhet i enlighet med tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.